Изследване на "Галъп интернешънъл" показва недоволство от цялостния модел по отношение на пътната безопасност.

Сега действащият модел на практически споделена отговорност между институциите очевидно се възприема като основен проблем в обществото ни, когато става дума за пътна безопасност - 82 на сто го оценяват негативно, а само 10 на сто позитивно. 8 процента не могат да преценят.

Качеството на пътищата у нас също се оценява ниско. Българите очевидно търсят нов модел. Хората възприемат подчертано негативно и цялостната законодателна рамка и имат много повече изисквания към формите на контрол по пътищата. Сред онези, които шофират, мненията са още по-ярко изразени.

Снимка: Галъп интернешънъл

Хората закономерно търсят нов цялостен модел. Затова и мнозинство от 74 процента оценява ниско сега действащото законодателство по темата. 21 на сто го оценяват положително, а останалите не могат да формират мнение.

Ясно личи генералното обществено раздразнение по тези въпроси. Това обяснява и недоволството от формите на контрол у нас. 73 процента ги оценяват като незадоволителни, а само 24 на сто дават положителна оценка. Останалите не могат да преценят.

На този фон високо изглежда недоволството и към качеството на пътищата в България - цели 87 процента срещу 9 дали положителен отговор. 4 на сто не могат да преценят.

Проучването е проведено сред 932 души между 12 и 14 септември. Повод за сондажа е повишената напоследък чувствителност сред обществото по темата с пътната безопасност. Наскоро в друго изследване на "Галъп" българите поставиха оценка "среден 3.15" на пътищата у нас.