Училището не се ползва по предназначение, в него явно се съхранява сено, в двора не се чува детска глъч, обрасъл е с трева, а до уредите няма утъпкана пътека.

Абсурдите не свършват. Всеки нормален човек би си задал въпроса дали бабите и дядовците - пенсионери в село Брезен знаят как се използват тези фитнес уреди, поставени в запустелия училищен двор?!  Видимо те не са докосвани, камо ли редовно използвани. Но пътят към ада винаги е постлан с добри намерения. 

Фитнес уредите са платени с европари, които явно „добре“ са усвоени. Проектът на община Ардино е одобрен по Програмата за развитие на селските райони. Обект на интервенция е спортната инфраструктура на територията на общината в посока нейното осъвременяване чрез изграждане и ремонт на спортни обекти, доставка и монтаж на спортни уреди. Той е на стойност 4 738 530 лева. Уреди са поставени в 19 села на общината.

Проектът включва основен ремонт и пристройка на Спортна зала „Юнак” в Ардино.  В Бял извор изграждане на спортен център и ремонт на местният стадион. В спортната зала в Горно Прахово сериозни подобрения. В проекта за спортната инфраструктура са включени шест мултифункционални игрища в Горно Прахово, Млечино, Жълтуша, Чубрика, Боровица и кв. Диамандово. В почти всички села в общината се поставят на открито тенис маси и фитнес уреди.

Намеренията, разбира се са чудесни - хората да живеят в този регион здравословно, да спортуват, общината да стане привлекателна туристическа дестинация. Всичко това със сигурност има резон за Ардино или някое от по-големите села, но за села като Брезен е необяснимо и това времето го доказва.

Простичкото обяснение за поставянето на фитнес уредите в нищото е в това, че за да има проект за по-големите населени места е трябвало да се изпълни критерият население по програмата, за това били включени и по-малките селища.

Уредите в Брезен освен, че стоят непокътнати, са и като чуждо тяло в игрището на запустялия училищен двор. Със сигурност хората в селото се нуждаят от толкова много неща, но не и точно от безполезните за тях фитнес уреди. Не ни остава нищо друго освен да призовем брезенчани да спортуват вместо на къра на уредите, за да не се създава впечатление, че парите са хвърлени на халос.