"ЗД Евроинс" АД стартира продажбата на уникална за българския пазар застраховка "Правна помощ при Пътнотранспортно произшествие". Застраховката се сключва за срок от една година и само под формата на комбинирана, застрахователна полица заедно със застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Застраховка "Правна помощ при ПТП" осигурява възможност на застрахования да получи компетентна правна помощ във връзка с настъпило застрахователно събитие с пострадали лица по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите".

Застраховката предоставя:

Адвокатска защита и представителство на застрахования в гражданско или наказателно производство, образувано по повод на настъпило на територията на Република България ПТП с пострадали лица. Консултации относно обхвата и действието на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите.

Адвокатските услуги се предоставят само чрез правоспособни адвокати, предварително одобрени от застрахователя и включени в списък с доверени адвокати. Този списък се предоставя от "ЗД Евроинс" АД на застрахования след получаване на уведомление за настъпилото ПТП, като застрахованият има право да избере свободно, който и да е от адвокатите, включени в него. За да получи правна помощ съгласно условията на застраховката, застрахованият трябва да отправи към "ЗД Евроинс" АД писмена застрахователна претенция.

За "ЗД Евроинс" АД

"Застрахователно дружество Евроинс" АД е част от "Евроинс Иншурънс Груп", една от най-големите независими застрахователни групи в Централна и Югоизточна Европа. Компанията оперира в седем европейски държави, Русия, Украйна и Грузия. "Евроинс Иншурънс Груп" е дъщерно дружество на "Еврохолд България" - водеща българска компания, която оперира в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху върху небанковите финансови услуги и управлението на активи.