Комисията по енергетика в Народното събрание прие проект на решение за одобряване на споразумението между министър-председателя, представители на Министерски съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика", сключено вчера след 7-часови преговори. 

В документа е записано, че се одобрява продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа (без силова електроника), чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвременни диспечируеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход, предаде БТА. Срокът е до 31 декември т.г.

Предвидено е Министерският съвет да изпълни решенията на Народното събрание от 31 януари 2020 г. и 12 януари 2023 г. чрез преговори с представителите на Европейската комисия с участието на по един представител на национално представените синдикати в сектор "Енергетика" относно недопускане в дългосрочен план прекратяване функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали от групата на БЕХ.

Снимка: БТА

Министерски съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип в съответствие с европейското и национално законодателство. Срокът е до 30 ноември 2023 г.

Следващата точка предвижда изработване на проект на енергийна стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. с участие на социалните партньори паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа. Срокът е до 30 ноември 2023 г.

Проекторешението включва още прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения и включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Предвижда се създаване на комитет за наблюдение с участие на представители на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Срокът е до 31 декември 2023 г.

Предвижда се категорично отпадане от териториалните планове на предприятие за конверсия на въглищните региони в срок до 31 октомври 2023 г. В проекторешението е записано и проучване на възможността за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД, като срокът за това е до 31 март 2024 г.

Снимка: БТА

В последната точка е записано, че социалните партньори са се съгласили да продължат преговорите по проекта за споразумение, връчено на 19 септември 2023 г. с изключение на точката, свързана с категорично отпадане от ТП на предприятие за конверсия на въглищните региони.

В дебатите по време на заседанието в парламентарната Комисия по енергетика възникна спор дали прочетеното от председателя на комисията Делян Добрев от парламентарната група на ГЕРБ-СДС отговаря на това, което са искали представителите на синдикатите. Искра Михайлова от "Възраждане" счита, че споразумението не отговаря на исканията на протестиращите. Тя напомни, че не всички синдикати са подписали под текста на споразумението. Вчера синдикатите в ТЕЦ-овете сложиха подписите си, но не и синдикатите в мините - нито от КНСБ, нито от "Подкрепа".

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС и Радослав Рибарски ПП-ДБ изтъкнаха, че точките са в синхрон с исканията на синдикатите, като някои от тях са писани от самите представители на протестиращите енергетици. Рибарски добави, че никой не слага изкуствени пречки пред работата на въглищните централи до 2038 г.

Снимка: БТА

Рамадан Аталай от ДПС изтъкна, че комисията не може да променя споразумението, защото то вече е подписано и не бива депутатите да стават трета страна. Причина за изказването му беше предложение на Владислав Панев от ПП-ДБ да добави промяна в една от точките. Депутатите се съгласиха, че споразумението не бива да се редактира.

Членовете на Комисията на енергетика единствено приеха малка техническа редакция в текста, в която възлага на Министерски съвет да изпълни споразумението. Тази техническа редакция обаче не променя същината на споразумението, изтъкна Делян Добрев, и то бе прието. 

Споразумението ще се гласува на извънредно заседание в парламента днес от 12 часа.

Снимка: БТА