България да създаде нов план за действие срещу насилието над жени, да преосмисли тълкуването на Истанбулската конвенция и да бъде намерен правилният превод на понятието "джендър". За това призова на пресконференция в София специалният докладчик на ООН по въпросите на насилието над жени Дубравка Симонович, която е на посещение в България от 14 до 21 октомври.

По думите й, държавата ни е с нисък дял на подадени сигнали за домашно насилие, а трябва да се окуражават жените да докладват такива случаи. Според Симонович, сме свидетели на толерантност и нечувствителност към насилието срещу жени.

По отношение на правната рамка в тази посока специалният докладчик на ООН отбеляза, че страната ни е предприела важни стъпки в правилната посока и припомни закона за равнопоставеност между мъжете и жените, както и промените в Наказателния кодекс във връзка с домашното насилие. Трябва да продължи работата по създаване и ефективност на кризисните центрове за настаняване на жени, жертви на домашно насилие, смята тя и каза, че е изненадана, че в София работи само един център. Общо в България има 13 такива центрове и това не е достатъчно, е мнението на Симонович.

Тя посочи пропуски в цялостната рамка, например свързани с изнасилване в семейна общност и препоръча и осъвременяване на Закона за борба с домашното насилие.

Друга нейна препоръка е да се създаде система за мониторинг и държавите членки да събират данни колко жени биват убити или наранени от интимен партньор или член на семейството, за да може по-задълбочен анализ и да има добра база данни, от която да се направят изводи.

Симонович призова също така за конструктивен диалог и за намиране на правилния начин за превод и тълкуване на термина "джендър", защото по думите й лошият превод на термина може да доведе до много сериозни последствия при тълкуването.

Тя каза, че е получила доклад за ръст на речта на омразата и отпор на всички неправителствени организации, подкрепящи Истанбулската конвенция.

По отношение на ранните бракове и отпадането от училище, тя отбеляза, че превенцията на ранната бременност трябва да е основна задача на здравните медиатори.

Дубравка Симонович призова България да създаде нов цялостен национален план за действията срещу насилието срещу всички жени и момичета.

През юли 2018 година Конституционният съд спря ратификацията на Истанбулската конвенция, като обяви, че в отделни свои текстове документът на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие не съответства на българския Основен закон. Решението беше взето с осем на четири гласа. Според мнозинството, въпреки безспорните си положителни страни, Конвенцията е вътрешно противоречива, размива границата между мъжкия и женски пол и въвежда несъвместим с Конституцията трети, социален пол.