Те бяха представени на пресконференция от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания по повод Международният ден за борба със затлъстяването - 11 октомври.

Национално изследване за хранене на населението над една година, цитирано от доц.Светослав Ханджиев, е установило значително нарастване на затлъстяването на момчетата до 5-годишна възраст - 7,1 на сто през 2014 г. при 3,3 процента през 2004 г. При момичетата в същата възрастова рамка се забелязва обратната тенденция - на намаляване затлъстяването и консумиране на все повече полезни храни.

За България, според доц. Ханджиев, най-големият проблем е прекомерната консумация на сол - около два пъти повече от необходимото количество, както и обездвижването. В същото време страната ни е на последно място в ЕС по прием на прясно мляко.

Тревога буди фактът, че българските деца се застояват сравнително дълго пред телевизора или компютъра. Данните са средно седмично около 25-26 часа пред екрана за българчетата, 14 часа за холандчетата, 17 часа в Гърция.

"Всичко това води до риск от затлъстяване, който на свой ред е предпоставка за диабет тип 2, инфаркти, инсулти, хипертония и други заболявания", подчерта доц. Светослав Ханджиев.

Той обърна внимание и на т.нар. имитиращи храни. Много голям е проблемът с контрола на качеството на храните у нас, отбеляза доц. Ханджиев.

За избягване на заболяванията е много важно грижата да започне още в първите дни на бременността, като бъдещите майки не бива да качват повече от 15 до 20 кг максимум, съветва специалистът.

За здраве и нормално тегло той препоръчва ходене пеш поне 45 минути на ден или около 10 000 крачки.

От сдружението за проучване на затлъстяването и производители на храни предлагат да се използва европейският опит - да бъдат създадени браншови етични комисии, които да следят дали се спазват единните стандарти.