"Повече от 10 години в България се наблюдава кадрови дефицит в здравеопазването. Липсват повече от 30 000 медицински сестри, повече от 4000 акушерки, над 2000 рентгенови и медицински лаборанти, и фелдшери", каза пред Радио София Милка Василева - председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

"Това е огромна липса на персонал и естествено всичко това рефлектира върху пациентите. Дали ще катастрофира българското здравеопазване зависи от решенията на политиците оттук нататък. Дошло е последно време, в което все пак нещо може да се направи, така че поне сега съществуващия персонал в лечебните заведения да остане в България, за да може системата да продължи да функционира", добави Милка Василева.

За да обърнат внимание пред обществото, от БАПЗД организират кръгла маса под надслов "20 години по-късно - ще катастрофира ли здравната ни система заради липса на професионалисти по здравни грижи, има ли все още време за решение?", която ще се проведе на 17 май.

Целта е представители на политически партии, изпълнителната власт, пациентски организации и синдикати заедно да търсят път за запазване и възстановяване на кадровия потенциал от професионалисти по здравни грижи в България.