На 8 март отбелязваме Международния ден на жената. Чрез празника се засвидетелства признателността към дамите за приноса им в културата, икономиката, медицината, политиката и др.

Първият Национален ден на жените е отбелязан в САЩ на 28 февруари 1909 г. по предложение на Социалистическата партия на САЩ. През 1908 г. в Ню Йорк е проведена стачка с участието на 15 000 жени за по-добри условия на труд и за предоставяне на избирателни права, отбелязва БТА.

На Втората международна конференция на жените социалистки в Копенхаген, Дания (26-27 август 1910) с участието на над 100 жени от 17 страни е прието решение да бъде установено отбелязването на международен ден на жената, за да се почете движението на жените за техните права.

За първи път Международният ден на жената е отбелязан на 19 март 1911 г. в Австрия, Германия, Дания и Швейцария. От 1917 г. Международният ден на жената се отбелязва на 8 март по Григорианския календар. Дотогава в някои държави денят се е отбелязвал на 23 февруари по Юлианския календар.

Международният ден на жената е отбелязан за първи път от ООН през 1975 година, която е обявена за Международна година на жената. На 16 декември 1977 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, обявяваща Ден на ООН за правата на жените и международния мир, който да се отбелязва всеки ден от годината от държавите в съответствие с техните исторически и национални традиции.

В България е още известен като Ден на майката и започва да се празнува официално след 1960 година, когато жените, работещи в заводите и производството, културата дават своя принос за развитието на държавата.

Мотото на деня за 2024 г. е: "Да вдъхновим приобщаването на жените", като акцентът е включването на жените във всички области на живота независимо от възраст, раса и вероизповедание.