Депутатите от парламентарните комисии по здравеопазване и по бюджет и финанси приеха на първо гласуване законопроекта за бюджет на НЗОК за 2021 год. по време на съвместно заседание.

Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов представи пред членовете на комисиите проекта, като посочи параметрите, заложени за следващата година. Предвиждат се в бюджета на НЗОК общо приходи и трансфери в размер на 5 084 871.3 хил. лв. Заложени са увеличени средства за всички здравноосигурителни плащания, като общата сума, предвидена за тях е 4 770 351.0 хил. лв.

Ако има неусвоени средства, ще могат да се ползват за заплащане на неразплатена на болниците дейност за 2017 и 2018 год., предвижда още проектът. В документа е посочено, че НЗОК може да получава допълнителни средства за борба с COVID-19.

"Между първо и второ четене на законопроекта може да се направи поправка, според която медици от доболничната помощ да се включват в болничната, в условията на извънредно положение или извънредна обстановка", каза още министър Ангелов.

В законопроекта е уредено и допълнително заплащане на лекари, медицински сестри, фелдшери и санитари. Предвижда се и възможността за командироване на медицински специалисти от едно в друго лечебно заведение.

Разписано е и възможност за изпращане на смс за лица, поставени под карантина.