Национален парк "Централен Балкан" получи сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. С него буковите гори в парка стават част от сериен европейски обект на световното наследство "Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа". Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Отличието беше връчено днес на официална церемония в МОСВ от заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков на директора на Дирекция Национален парк "Централен Балкан" Генчо Илиев в присъствието на Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Снимка: МОСВ

"България има уникална природа - буковите гори са пример за това и днес получаваме признание за добре свършена работа по съхраняването им в естествен вид през годините", отбеляза зам.-министър Живков при връчване на сертификата.

България участва в серийния обект с най-представителните букови гори (близо 11 хил. хектара) в деветте резервата на територията на Национален парк "Централен Балкан" - "Боатин", "Царичина", "Козя стена", "Стенето", "Соколна", "Пеещи скали", "Стара река", "Джендема" и "Северен Джендем".

С обявяването на буковите гори в Национален парк "Централен Балкан" за част от обекта на световното наследство не се налагат допълнителни режими и ограничения, тъй като те и в момента се намират в резервати - територии с най-строг режим на опазване.

Обектът "Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа" е разширен с решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО през юли 2017 г. и включва 78 компонента. Те са разположени на територията на 12 европейски държави - Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия.

Серийният обект представлява изключителен пример за незасегнати, комплексни гори в умерения пояс, които демонстрират разпространението на европейския бук от последната ледникова епоха до днес. Уникално за обекта са и големият брой участващи държави - прецедент в историята на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

В изключително престижния Списък на световното културно и природно наследство към Конвенцията са намерили място над 1092 от най-забележителните културни, природни и смесени културно-природни обекти в 167 страни от целия свят, чието опазване е грижа на световната общност.

С включването на буковите гори в деветте резервата на Национален парк "Централен Балкан" българските природни обекти в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО вече са три. През 1983 г., две от най-емблематичните от гледна точка на биологично разнообразие и естетически характеристики природни територии в България, са били включени в Списъка, а именно - Национален парк "Пирин" и Природен резерват "Сребърна".