Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в Троян ще отбележи Световния ден на астмата с безплатни профилактични прегледи, съобщи управителят на лечебното заведение д-р Цветомила Дудевска пред БТА.

Инициативата е от 2 до 4 май от 8:00 до 14:00 часа в приемните кабинети на лечебното заведение. На 3 май в конферентната зала на болницата от 11:00 часа специалисти - пулмолози ще проведат обучение за ползване на инхалаторни медикаменти за всички желаещи пациенти с астма.

Безплатни функционални изследвания на дишането ще се извършват на открито в двора на лечебното заведение в рамките на тридневната инициатива.

По думите на д-р Дудевска един от 16 българи има астма. В България с бронхиална астма са над 400 хиляди души. Астмата е и най-честото хронично заболяване в детска възраст. Близо 5,1 милиона деца по света, на възраст под 18 години, са с астма.

Среща се по-често при жените. Всички пациенти с астма са в риск от сериозно изостряне на заболяването, независимо от неговата тежест, придържане към терапията или ниво на контрол. С тежка форма на заболяването са 3,7% от астматиците.