Парламентът се опъна на правителството и отхвърли предложението и армията да се включва в операции на МВР по решение на кабинета при заплахи с висока обществена опасност.

При окончателното гласуване отпаднаха предложените разпоредби, разписващи допълнителни правомощия на въоръжените сили за оказване на помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението.

"Текстът не беше добре формулиран, нямаше необходимата конкретност и създаваше двусмислие. Точно поради тази причина този текст не беше приет в комисията", заяви в кулоарите след гласуването на промените в закона за отбраната председателят й Константин Попов.

"Армията и Въоръжените сили няма да участват в такива операции, които би трябвало да са отговорност на МВР, по-специално на Жандармерията", допълни депутатът от ГЕРБ.

В същото време армията запазва всички свои ангажименти по закона за борба с тероризма, по охрана на границата и при бедствия и аварии.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решаване на проблема с храненето на военнослужещите.

С измененията се дава възможност при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата й равностойност.

Командирите ще разполагат с бюджет за продукти, ако обществената поръчка за кетъринг се забави и така отпада проблемът с храненето на военни по време на учения.

Парламентът реши, че ако случайно обществена поръчка за кетъринг се забави заради обжалване или друга причина, то командирите ще разполагат с бюджет за закупуване на продукти, с които да се готви в кухнята на поделението.

А храната после да бъде транспортирана до мястото, на което се провежда временното учение.

Предвижда се българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, да могат да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства.

С измененията се увеличава максималната продължителност на работната смяна до 24 часа за някои длъжности за цивилни лица в случаите, когато дейността на въоръжените сили налага работата да се извършва съвместно от военнослужещи и от цивилни служители.

Предвижда се помещенията, предоставени от Министерството на отбраната на военно-патриотични съюзи, сдружения и неправителствени организации, да се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяването на общественополезна патриотична дейност.

Отдадените под наем помещения няма да могат да се ползват извън предназначението им, да се преотдават и да се ползват съвместно по договор с трети лица. Министърът на отбраната трябва да създаде и да поддържа публичен регистър с информация за предоставената финансова или материална помощ и за предоставените помещения.

С измененията се прецизира кръгът от лица, задължени при назначаване на длъжност и до 15 май всяка година да подават декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън лицата, заемащи висши публични длъжности в Министерството на отбраната.

Предвидено е създаване на Съвместно командване на специалните операции.

Отпаднаха разпоредбите, разписващи допълнителни правомощия на въоръжените сили за оказване на помощ на държавните органи в противодействието на заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението. При дискусията на първо четене депутати изразиха притеснения относно тези текстове, които трябвало да бъдат прецизирани.

Промените влизат в сила след обнародването им в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите, свързани с декларацията за имотното състояние и доходите, които влизат в сила от 15 май т.г.