По повод "тиражираната информация", че в УМБАЛ "Александровска" се извършва масово съкращение на лекари, от ръководството заявяват, че тя е спекулативна и не отговаря на истината, нито ръководството на лечебното заведение има подобни намерения. Преди дни бившият здравен министър при ГЕРБ Костадин Ангелов, който преди време оглавяваше болницата, заяви това.

Ето цялото изявление, изпратено до медиите, от едно от най-големите столични здравни заведения, чийто нов директор е д-р Атанас Атанасов :

"С решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол №2 от 14.09.2021г., в болницата са предприети структурни промени като част от плана за финансово оздравяване и стабилизиране на търговското дружество. Съгласно тях: Клиника по нефрология, Клиника по нефрология и трансплантация и Клиника по диализно лечение са обединени в Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение, поради сходство или дублиране на дейности. Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия и Клиниката по пластичновъзстановителна и естетична хирургия са преструктурирани в Клиника по обща и оперативна хирургия с Отделение по гастро-интестинална, хепато-билиарна и панкреатична хирургия и Отделение по пластично-възстановителна и бариатрична хирургия.

Предстои да се обявят конкурси за началниците на гореизброените клиники, като техните бивши ръководители са поканени да останат като лекари в състава на клиниката, която са оглавявали.

Досегашният началник на Втора хирургия проф. Георги Тодоров е освободен поради навършена пенсионна възраст. Към него е отправено предложение да остане на граждански договор като лекар в клиниката.

Началниците на клиниките са част от управлението на болницата и част от правомощията на Съвета на директорите е да определя кой да оглавява дадена структура. Освен това, изпълнителният директор на болницата има право в законоустановен 9-месечен срок от своето управление да смени лицата на ръководни длъжности в клиники и отдели. Заявяваме, че към настоящия момент няма съкратени лекари, както и че нямаме информация да се готвят протестни действия в УМБАЛ "Александровска".

По неофициална информация на "24 часа" от лекари предшественикът на Атанасов на директорския пост и началник на Клиниката по нефрология проф. Борис Богов остава редови лекар, и шефът на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия (Първа хирургия) проф. Атанас Йонков става шеф на отделение.