Щети за около 38 млн. лева и четири отнети живота - това е равносметката от наводнението в Царево през септември. И докато размерът на щетите вече е ясен, причината за наводнението вкара в спор учени и Изпълнителната агенция по горите.  

Вчера пред БНР доц. д-р Стелиян Димитров от Геолого-географския факултет на СУ алармира, че преди дни в Националния университетски център "Геопространствени изследвания и технологии" при СУ "Св. Климент Охридски" е получено писмо-становище от инж. Стоян Тошев - директор на Изпълнителната агенция по горите, което изисквало от учените да преразгледат позицията си, изразена в представеното проучване на причините за бедствието в Царево. 

"Не сме подчинени на Агенцията по горите и няма как със становище някой да ни накара да преразгледаме становище, под което сме сложили имената си", категоричен е доц. д-р Димитров. 

Едно от заключенията на учените е, че "има значителни терени, засегнати от сечи. В такъв тип водосбори, макар и законни, тези сечи няма как да не оказват негативно влияние върху такъв тип бедствие", добави ученият. 

Днес зам.-министърът на земеделието и храните Мирослав Маринов обясни пред общественото радио, че това не е било натиск, а несъгласие с термина "обезлесяване". Той заяви, че категорично не са съгласни с използването на този термин в случая: 

"Те са използвали един термин "обезлесяване". Когато този термин го чуем от науката, се разбира, че на едно място, където е имало гора, тази гора безвъзвратно е загубена и я няма. В нашия доклад на ИАГ, който сме им изпратили, им даваме легалната дефиниция на понятието "обезлесяване". На тези места е имало 60-годишна гора, която е изсечена, а на нейно място в момента има млада гора, която не се вижда на сателитните снимки". 

Зам.-министърът отбеляза и, че горите в страната дори се увеличавали с годините. 

Той посочи и че МЗХ работи в тясна връзка с науката и разчита на научните постижения и знанията на научната общност: 

"Във всички нормативни документи и управленски решения науката присъства и се взимат решения с тяхно участие и с техните знания и опит. В горския сектор ние каним науката от нашите академични институти - Института по гората към БАН и Лесотехническия университет. Центърът е свършил една работа, която не е правена досега, направили са изследване на 2 водосбора - много точни и хубави анализи са направили". 

В крайна сметка, вчера беше изнесен доклад, изготвен от представители на УАСГ, СУ, БАН и др., според който природното бедствие в Царево се е случило заради силните валежи, паднали в района.

Заместник-министърът на околната среда и водите на Петър Димитров съобщи, че заключението на Министерския съвет от доклада е, че наводнението е било в такъв мащаб заради "формиране на метеорологична обстановка на интензивни валежи в комбинация с характерните географски особености на района - тесни и къси водосбори, които предопределят посоката и скоростта на приливната вълна. Щетите от наводнението са причинени от екстремни валежи с обезпеченост две десети от процента или с повторяемост веднъж на 500 години". 

"Друга съществена причина е инфраструктурата. Мостовите съоръжения в района не са оразмерени за съвременните хидро-метеорологични особености. Тук следва да се предвидят категорични мерки за преоценката им", допълни зам.-министърът.

Освен това има голяма концентрация на преместваеми съоръжения и обекти в долните течения на водосбора в района на Церова - каравани, фургони и бараки. Част от тях са в голяма близост до морския бряг. Не се констатира нерегламентирано изсичане на горски масиви", се посочва още в констатациите на доклада.

Работата на комисията е била върху научния подход - участвали са различни структури, които имат експертиза по темата, уточни вчера Димитров, като обясни, че в хода на работа е направено скоростно изготвяне на 3D модели на терена. 

Зам.-министърът на земеделието и храните Мирослав Маринов също е категоричен, че няма прекомерна и незаконна сеч в района на Царево.