Дирекцията извършила проверка по сигнал на граждани на строежа на лунапарка в Южния парк. Възложител на строежа и собственик на терена е фирма „Глобал Груп Еко”, която има разрешение за монтаж на временни обекти - детски атракционни съоражения.

По време на проверката от ДНСК открили изкопи за полагането на монолитни основи за изливане на стоманобетонни елементи с различни височини. Този тип строителство обаче изисквало по закон разрешение за строеж, каквото не е представено.

Към момента на проверката не бяха представени още заповедна книга на строежа, протокол за линия, ниво и откриване на строителна площадка, казаха инспекторите. Не е представен план с фиксирани "вход и изход" на строежа, а на импровизираните такива нямало пункт за почистване на строителните машини.

Сезиран е инспекторатът на район Триадица. Заради нарушенията ДНСК започна процедура по спиране и премахване на строежа.

Италианската фирма ANTONIO ZAMPERLA SPA е световен лидер в производството на машини и съоръжения за забавление и е основен доставчик на Дисниленд , както в САЩ, така и в Европа.