Идеята бе лансирана вчера от зам.-председателя на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Пехливанов ("Атака"). Той твърди, че тя вече е обсъждана с регионалното министерство и ще бъде създадена специална работна група, която да оформи конкретните промени в закона до края на март.

До момента само 10-15% от съкооператорите са се регистрирали като етажна собственост, въпреки че законът повеляваше това да стане до 1 ноември 2009 г. "Процентът на регистрираните в кметствата е още по-малък - едва 2", съобщи Пехливанов. Затова управляващите решиха срокът да се удължи до 30 юни 2010 г. Предложението бе одобрено вчера на първо четене в парламентарната комисия по регионално развитие.
Пехливанов отбеляза, че много хора дори не са разбрали, че регистрирането на етажната собственост е задължително, че има императивен срок и за неспазването му се налагат глоби.

На много места в страната пък домоуправителите са се престаравали и в домовата книга собствениците са посочвали не само по силата на какъв документ притежават жилището си - нотариален акт, договор или нещо друго, а и номерът. Такова нещо законът обаче изобщо не изисква. Кметовете също са на път масово да не спазят закона. Те са задължени до 1 февруари 2010 г. да организират общи събрания и избор на домсъвети в неизрядните блокове.

Шефът на регионалната комисия Любен Татарски (ГЕРБ) обаче коментира, че не е редно нарушение на закон да се наказва с вдигане на данъци. "Логично е да се налагат глоби, друг въпрос е, че вероятно трябва да затегнем и да увеличим санкциите, защото предвидените в закона май не респектират", каза депутатът от ГЕРБ. Сега за собственик на апартамент глобата е до 100 лв., за член на управителния съвет на входа - до 1000 лв., а за кметовете, които не са изпълнили задълженията си, санкции не са предвидени.

Елеонора Гайдарова от Българската жилищна асоциация също не одобрява идеята на Пехливанов. Според нея данъците трябва да се ползват за стимулиране на изрядните, а не за репресии срещу нарушителите. Тя изтъкна, че чрез намаляване на местните налози може да се насърчава санирането.