В началото на годината Пашомов е заверил пълномощно за издаването на задграничен паспорт на млада жена, като е декларирал, че тя лично се е явила при издаването на документа, което не отговаря на истината.
Проверка е установила, че подписът на момичето е фалшифициран. В продължение на 6 месеца кметът Ясен Пашомов ще помага с труда си на наетите по временната заетост работници.
Районният съд във Велинград му наложи и 9 месеца пробация. По време на изтърпяване на наказанието държавата ще отдържа и по 15% от кметската заплата на Пашомов.