Със съобщение до медиите спецпрокуратурата публикува важни документи по делото за водната криза в Перник. Те съдържат разпитите на двама заместник-министри на МОСВ - Красимир Живков и Атанаска Николова, на началник отдела "Управление на водите" Мая Дряновска, както и заповед от шефа на ВиК-Перник Иван Витанов.

"В подкрепа на разбирането, че българските граждани имат право на информация по въпроси, които представляват за тях законен интерес, Специализираната прокуратура предоставя нови доказателства от воденото досъдебното производство, образувано за водната криза в гр. Перник и други селища в региона. Същите се предоставят на общественото внимание с разрешение на прокурор по реда на чл. 198, ал. 1 от НПК, след като са обсъдени в открито съдебно заседание на Апелативния специализиран наказателен съд", гласи обяснението към документите, публикувани на официалния сайт на Главна прокуратура.

Вчера Апелативният специализиран наказателен съд потвърди определената от първата съдебна инстанция най-тежка мярка за неотклонение "Задържане под стража" по отношение на Нено Димов. Съдът разгледа събрания от Специализираната прокуратура материал заедно с новите доказателства. От тях се установява, че министърът на околната среда не е положил достатъчно грижи за управлението и стопанисването на водния ресурс на язовир "Студена", с което допринесъл за недостиг на вода за питейни и битови нужди за населението на Перник. Доказателствата сочат, че в качеството си на министър на околната среда и водите той е бил информиран за актуалното и прогнозно състояние на водния обем в язовира. Въпреки резкия спад на притока и бързото намаляване на водното количество, Димов е разрешавал разходване на вода за промишлени нужди в поисканите от предприятията обеми, макар те да са разполагали и с други водоизточници. По този начин той не спазил нормативното изискване за преимуществено подаване на вода от язовир "Студена" за питейни и битови нужди на населението в региона.

От публикуваните документи става ясно, че зам.-министрите Красимир Живков и Атанаска Николова, както и на началник отдела "Управление на водите" Мая Дряновска, свителстват, че в качеството си на министър Нено Димов е получава редовно подробни данни за състоянието на язовир "Студена", включително и това какъв е обемът вода в него и как тя се разпределя за потребителски, напоителни и промишлени нужди. 

Протокол Красимир Живков

Протокол Атанаска Николова

Протокол Мая Дряновска

Заповед Иван Витанов