За първото шестмесечие на 2023 г. в Министерството на вътрешните работи са получени 1950 заповеди за защита. От тях 647 са заповедите за постоянна защита и 1303 - за незабавна защита. Това сочат обобщените данни на Главна дирекция "Национална полиция", цитирани от БНТ.

От извършения анализ най-висок е коефициентът на издадени заповеди за защита, спрямо населението в област Велико Търново, следвана от Силистра и Разград.

По отношение на образуваните досъдебни производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, за първото шестмесечие на годината те са 596 спрямо 426 за същия период на миналата година. Това представлява увеличение с 40%.

Според Зорница Шуманова, национален координатор на МВР по въпросите на домашното насилие, това се дължи на факта, че хората са много по-склонни да споделят за проблема си и да искат помощ от полицията, като подават сигнали до съответното районно управление. Отделно се подават много молби и декларации към съда.

"Домашното насилие вече не е толкова латентно, жертвите все по-често ни сезират. Отделно и изолацията, свързана с COVID-19, оказа своето въздействие, защото хората бяха дълго време затворени", обобщи Шуманова.

В МВР със заповед на главния секретар е определен национален координатор по въпросите, свързани с домашното насилие. Същевременно в ОДМВР, със заповеди на директорите, са определени регионални координатори, които ежемесечно извършват детайлна проверка на постъпили през месеца материали, свързани с домашното насилие.

Националният координатор събира, обобщава и анализира подадените от регионалните координатори данни за случаите на домашно насилие. Изисква при необходимост допълнителна информация от регионалните координатори за конкретни случаи на домашното насилие, както и поддържа връзки с държавни органи, институции и неправителствени организации за осъществяване на съвместни програми за превенция и защита от домашно насилие.

Регионалните координатори изпълняват същите задачи както на националния координатор, но на регионално ниво. Те имат задължението да оказват методическа помощ на всички полицейски служители от съответното ОДМВР по прилагане на Закона за защита от домашно насилие.