Територията на поддържан резерват "Сребърна" отново стана обект на безочливо посегателство върху изградената система за видеонаблюдение. От района на южния шлюз и местността "Фазанарията" са откраднати 6 камери и техническо оборудване. Нарушена е и целостта на защитните ограждения и са взломени заключващите механизми, съобщиха от резервата.

Посегателството е установено в ранните часове на 8 февруари, когато охраната е извършвала ежедневните обходи. Веднага е подаден сигнал до МВР-Силистра. Извършен е оглед от дежурната оперативна група.  Установено е, че камерите са отрязани от метални тръби, на които били поставени. Отнети са противозаконно и две записващи устройства. Предприети са необходимите процесуални действия, съобщиха от МВР.

Кражбата на елементи от системата за видеонаблюдение не е прецедент в резервата. Подобно деяние беше регистрирано през 2017 г. Практиката показва, че до груби посегателства върху държавно имущество обикновено се стига след предприемане на мерки по предотвратяване и наказване на нарушения на режимите в резервата. Така например, през месец октомври 2017 г., след конфискуване на два бракониерски плавателни съда беше изгорена новозакупената лодка. Настоящият случай не прави изключение, тъй като дни преди посегателството са постановени съдебни решения за потвърждаване на наложени глоби на двама ловци, членуващи в Ловна дружина - с. Айдемир за нарушения, извършени в границата на резервата.

Поддържан резерват "Сребърна", заедно с Национален парк Пирин, е в списъка на обектите на световното природно наследство на UNESCO, с които България участва в Конвенцията. Не случайно за опазването и популяризирането на защитената територия се полагат много усилия от страна на държавата.