Всички ученици, записани в първи и в осми клас ще получат еднократна помощ от 300 лв. през 2021 г. Това реши парламентът с приемане на текстове от закона за държавния бюджет за следващата година на второ четене.

Със закона се правят промени в Закона за семейни помощи за деца, където беше записано, че право на еднократна помощ ще имат всички деца, записани в първи и в осми клас независимо от дохода на семейството. Помощта ще е в размер на 300 лв. и ще се изплаща на два пъти - половината след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Досега право на такава помощ имаха само учениците от първи клас и то с определен подоходен критерий за семействата.

Не бяха подкрепени предложенията на Обединените патриоти за ваучери за почивка и за храна.

Парламентът прие и единодушно със 130 гласа "за" данъчни облекчения за деца.

След три последователни дни на дебати депутатите гласуваха окончателно на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2021 г.

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи е при едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9 000 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 13 500 лв., записаха депутатите.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9 000 лв.

Искрен Веселинов /"Обединени патриоти"/ коментира, че тази промяна е кулминация на усилията в подкрепа на децата на България, които настоящото мнозинство полага повече от година. По думите му, тези данъчни облекчения най-после започват да играят ролята на демографска политика. Той посочи, че са имали спор с ГЕРБ за детските надбавки, но този спор е родил по-добрият резултат и днес има един друг фокус, не просто социално подпомагане за всички, а подпомагане на тази група хора, които никога не са получавали държавно подпомагане.

Милко Недялков /"БСП за България"/посочи, че голяма част от мерките са достойни за подкрепа. Той обаче обърна внимание, че това ще бъде данъчно облекчение, за което родителите могат да кандистват и да търсят, чак през 2022 г. Така че засега ние им даваме с вашето предложение само едно обещание, коментира Недялков.

Александър Сабанов /"Обединени патриоти"/ отбеляза, че по-бедните родители ще могат да се възползват и от двете мерки - както от детски надбавки, така и от данъчното облекчение в края на годината.