Опит за палеж на сградата на българския клуб в Битоля | Днес.dir.bg