Предвижда се основният вид плащания да са под формата на пожизнени пенсии и схеми за програмирани плащания | Днес.dir.bg