15 март 2002 г. Нери Терзиева преподава на студенти | Днес.dir.bg