16 септемри 1872 г., Русе - Доклад от управителя на Дунавския вилает Ахмед Хамди паша до великия везир Мидхат паша относно дейността на БРЦК и мерките, които трябва да се предприемат за следене на комитетските дейци | Днес.dir.bg