Изложбата е създадена от секция "Слънчево-земна физика" към Институт за космически изследвания и технологии при БАН | Днес.dir.bg