Младите хора днес живеят все повече в дигиталния свят, където се сблъскват с перфектни изображения, често грубо манипулирани, нереални и затова още по-привлекателни. Във време, когато социалните мрежи често предлагат променена и понякога крайно деформирана представа за реалността, младите хора имат различни представи за това как трябва да изглеждат сами те. Кога са успешни? Кога са красиви? И дали собствените им тела отговарят на образа, който социалните медии налагат - това са големи, и често болезнени теми.

Психолозите говорят за неудовлетворените очаквания на младите хора към тялото им и за ниската им самооценка. В същото време повдигат темата за култа към перфектното тяло, подложено на всякакви подобрения и филтри. Едновременно с това се наблюдава и още един интересен феномен - след годините на социална изолация, все повече хора прекарват много време в дигиталния свят, където губят усещането за физическото си тяло.

Има ли начин за успешно избягване на капаните на тази неудовлетвореност и съществува ли тип идеализация на тялото, наложена от социалните мрежи, говорим с Анет Маринова, училищен психолог, и с млади хора от София. Включваме мнението и на Ругиле Буткевичуте, експерт по равенство между половете от Център за борба с трафика и експлоатацията на хора в Литва.

"Живият живот на младите е вече изцяло пренесен в социалните мрежи. Това потапяне в технологиите води до много промени. Този образ, който се предлага, по отношение на ролеви модели, образци на подражание, снимки, свързани с едни перфектни и идеални тела, голяма част, от които са постигнати чрез технологии, създават един идеален образ, в който младите хора започват да инвестират. Но той не е реален.", казва Анет Маринова.

А представител на поколението Z от българската столица добавя: "Има един тип идеализация, който е наложен от социалните мрежи. Но в същото време е въпрос на личен избор дали съответният млад човек ще се повлияе или ще осъзнае, че това е един идеализиран образ, който въобще не е реалистичен. Въпросът е дали това ще повлияе на младите хора и дали те ще се борят да постигнат този идеален образ или ще продължат да се грижат за собственото си здраве и тялото си."

Подкастите от поредицата "Generation Z / Поколение Z" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и достига до вас благодарение на партньорството с Dir.bg.