След реконструкцията на компрометираните части от ВиК мрежата, изграждането на нови колектори и полагането на изцяло нови трасета, 100% от отпадъчните води на най-големия бургаски комплекс "Меден рудник" се събират и пречистват в разширената ПСОВ-Меден рудник в пълно съответствие с приложимото законодателство. Това съобщи пред журналисти Кристина Димитрова, ръководител на "Интегриран воден проект за област Бургас".

Днес на територията на пречиствателната станция се проведе официална церемония по откриването на обновеното съоръжение, в която се включиха представители на местното ВиК дружество, "ВиК Холдинг" ЕАД, Община Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас.

Новите съоръжения в станцията работят от края на 2023 г. след финализирането на дейностите по изграждането им като подобект от мащабния проект за "Интегриран воден проект на област Бургас", финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. 

Заедно с това са реконструирани и близо 1,5 километра канализационна мрежа в ж.к. "Меден рудник", предаде  Изградена е над 2 километра нова канализация, построени са два броя канално-помпени станции. През последните две години като част от проекта в комплекса са реконструирани и близо 7 километра от водопроводната мрежа. На територията на самата пречиствателна станция за отпадъчни води са построени два нови биобасейна, един вторичен утаител и машинното оборудване към тях, с което се увеличава капацитетът на ПСОВ за биологично пречистване, разясни още Димитрова.

"Тези проекти са изключително важни за Бургас, важни са за околната среда и подобряване на качеството на живот на жителите на областта", каза изпълнителният директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев. На церемонията присъства и заместник-областният управител на област Бургас Владимир Крумов, който заяви: "Радостни сме, че сме тук за откриването на този обект, след всички трудности и неуморен труд, препятствия, които срещнахме при започването му. С ВиК - Бургас работим активно в правилната посока и гарантирам, че ще продължим активната си работа, за да се реализират всички тези проекти, с което подобряваме качеството на живот на нашите съграждани".

Цветан Мирчев, директор на ВиК-Бургас; Владимир Бибов, член на УС на "ВиК Холдинг" ЕАД; Владимир Крумов, зам.-областен управител на област Бургас

Снимка: Станимир Димитров за БТА

Дейностите по "Интегриран воден проект на област Бургас" продължават да се изпълняват активно, като в първия му етап на територията на Бургаско трябва да бъдат приключени 16 обекта. По три от тях работата вече е финализирана, стана известно от думите на Кристина Димитрова. Тя поясни, че съвсем скоро трябва да бъдат обявени нови процедури за дейности по ВиК мрежи и съоръжения на територията на единадесет общини. "Изказваме поздравления за този успешен проект, който е важен за целия град. Желаем на ВиК дружеството да продължава по същия начин успешно да изпълнява и останалата част от дейностите, включени в "Интегрирания воден проект на Област Бургас". Поздравления и за изпълнителите", каза Владимир Бибов, член на Управителния съвет на "ВиК Холдинг" ЕАД.

Общата стойност за проекта за разширяване на пречиствателната станция в ж.к. "Меден рудник" е близо 4,5 млн. лева.

Снимка: Станимир Димитров за БТА