Брегоукрепителни дейности започват на централния плаж в Царево, за да се изолират активираните там свлачищни дейности. Заради свлачищата се деформират теренът и бреговият склон, който стига до пясъчната ивица. Информацията е от пресцентъра на Областната администрация в Бургас, цитирана от БТА.

Според годишните доклади на "Геозащита" - Варна е необходимо приоритетно да се изпълнят укрепителни мероприятия.

Областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова успя да наложи като приоритетни различни инвестиционни намерения в Бургаска област пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). След аргументираните становища МРРБ одобри за финансиране обект "Брегоукрепване в зоната на Централен плаж-Царево", обясниха от областна управа.

От пресцентъра на Областна администрация Бургас добавиха, че започва изготвянето на проекто-проучвателните работи, включващи инженерно-геоложко проучване и инвестиционен проект. Общата стойност на проекта е за 360 хил. лева с ДДС. Средствата ще бъдат предоставени поетапно под формата на трансфер между община Царево и МРРБ.

Миналата година в Царево бе извършено брегоукрепване на плажната ивица в северната му част. Причината за извършените дейности бяха също свлачищни процеси. 

МРРБ инвестира малко над 16 млн. лв. за геозащитна дейност. С тези средства бе укрепено свлачището в квартал "Сарафово" на Бургас с площ около 700 дка. В засегната територия бяха реализирани пилотни противосвлачищни конструкции над 1200 м и отводнителни съоръжения над 3000 м, изградена бе брегоукрепителна дамба с дължина около 1500 м, районът е озеленен и благоустроен. С част от парите бе спряно свлачището и се активизира брегоукрепването на северния бряг на Царево.

В северната част е известната "подпорна стена" на Шофьорския плаж в местността Алепу. Той бе заграден от инвеститор, за да прави екокъмпинг. Ограденият терен обаче попада в защитена зона "Ропотамо" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, уточняват от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас. Започна процедура по отстраняването на "подпорната стена". Строежът ще бъде отстранен, като ще остане единствено частта, която изпълнява укрепващи свлачището и терена функции, стана ясно по-рано от ДНСК.