Инвазивната кардиология на УМБАЛ Бургас заработи. В отделението има нови специалисти и обезпечи денонощен график за инвазивна помощ на пациенти с инфаркти и други сърдечно-съдови инциденти. Информацията е важна както за екипите на Спешна помощ, които трябва да реагират бързо в случай на инфаркт, така и за пациенти със сърдечно-съдови проблеми, техните семейства и техните лични лекари.

Поставени са и първите стентове на сърце в историята на УМБАЛ Бургас, вече регулярно се извършват и коронарографии - също дейност, непозната до момента в държавната болница.

"Първите хора, които са получили помощ в ангиографската зала на болницата, са спешни и планови пациенти, при които се е наложила инвазивна диагностика и стентиране, за да се осигури добра проходимост на съдовете на сърцето", разказа началникът на Отделението по кардиология д-р Светослав Гогов пред БНР.

Под негово ръководство в ангиографската зала работят също д-р Ивица Кръстевски, специалист по инвазивна кардиология, д-р Денислав Бисеров - специалист-кардиолог и д-р Гергана Кърцелянска, специализант по кардиология.

В момента екипът наброява 7 специалисти по кардиология и трима специализанти, като предстои разкриване и на още бройки за млади лекари.

Под ръководството на д-р Иванета Йончева, водещ специалист в сферата на кардиостимулацията, отскоро част от екипа на УМБАЛ Бургас, вече работи и кабинет за пациенти с пейсмейкъри, дефибрилатори и ресинсхронизиращи устройства, в който те могат да бъдат проследявани и настройвани. Разкрит е също и Консултативен кардиологичен кабинет, в който пациентите ще получат лесен и бърз достъп до специалистите-кардиолози на УМБАЛ Бургас.