Първата в страната детска ясла със система за геотермално отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване бе открита след ремонт в Бургас днес в присъствието на кмета Димитър Николов и заместник-кмета по образование Йорданка Ананиева, предава БТА.

Снимка: БТА

За целта в ремонтираната Детска ясла № 3 са направени 22 сондажа, всеки от които на дълбочина 100 метра. Чрез тях термопомпената инсталация използва от земните недра температура от 5 до 23 градуса, без да се черпи вода от източниците.

Снимка: БТА

С енергията се захранват два агрегата - всеки с мощност 85,8 kW за отопление и с мощност 66 kW за охлаждане на сградата.

В зависимост от сезона, температурата в помещенията се поддържа в оптимални граници чрез 62 вентилаторни конвектора.

Снимка: БТА

Вижте всички снимки ТУК>>>

Освен новата система за енергия от възобновяеми източници, Детска ясла № 3 разполага и с нова площадка за игра, оборудвана с подходящи съоръжения, чрез които се осигурява възможност малчуганите да развиват своите двигателни умения.

Снимка: БТА

Системата, работеща с геотермална енергия, беше представена официално от кмета Димитър Николов, заместник-кмета и ръководител на проект Йорданка Ананиева и директора на Детска ясла № 3 Пепа Николова.

Димитър Николов обясни, че с новата придобивка разходите за енергия в детското заведение се намаляват пет пъти, като от друга страна се подобрява комфортът за персонала и децата в яслата.

Снимка: БТА

Николов посочи още, че след анализ на икономиите и качеството на охлаждане и отопление, от Община Бургас планират през следващите две години всички ясли и детски градини в града да имат подобни инсталации.

"Насочили сме се към тях, защото те работят без почивка и през лятото, а именно в този сезон имаме проблеми с охлаждането. От друга страна, освен отоплението и охлаждането, получаваме топла вода 12 месеца в годината. В същото време спестяваме вредни емисии от горенето на нафта и пелети. Спестеният ресурс ще ни даде възможност да инвестираме в тези нови технологии", каза Николов.

Снимка: БТА

Община Бургас ще използва всички възможни програми, за да осигури финансиране за изграждане на такива инсталации. Ако отпуснатите от тях средства не са достатъчни, администрацията ще ги осигури от собствения бюджет, допълни кметът Николов.

В момента се изчисляват техническите параметри спрямо обемите и пространствата, които ще се охлаждат и отопляват, така че във всички ясли и детски градини да бъдат изградени подобни инсталации.

Снимка: БТА

Термопомпената инсталация в Детска ясла № 3 е изградена по проект, финансиран по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.