Проявата е в рамките на събитието „Открити нотариални дни”. Те се провеждат под мотото „Моят доверен нотариус”.

Консултациите ще бъдат в сградата на стария съд, където в момента се намира Агенцията по вписванията. Гражданите ще получават информация по въпроси от вещното, семейното, наследственото право, делба и правото на строеж и надстрояване.