Тодор би искал да работи и да бъде полезен.

Тодор е поредният бездомник, който тази зима можеше да умре от студ, или да завърши живота си безпомощен, с отрязани крака, в някой дом, съобщава БНР.

Вече три месеца д-р Борислав Тръпчев упорито лекува Тодор от диабетна гангрена.

Мъжът е щастлив, че може да стъпва и търпеливо понася всяка превръзка.

"Това бяха мъртви крака, съмнявах се, че ще успеем да ги спасим, но бях длъжен да опитам“, допълва докторът.