Глобени са двама водачи на товарни моторни превозни средства, транспортиращи дървен материал. Това съобщи Изпълнителната агенция по горите.

Нарушенията са констатирани при рутинна проверка в землището на село Зимен, община Карнобат.

Проверяващите са задържали общо от двата камиона 30 кубически метра дърва за огрев, без контролна горска марка и без издаден превозен билет.

По случая предстои издаването на нови 4 акта по ЗГ, на горския служител от ТП "ДГС Карнобат", който е материално отговорен за експедицията на дървесината в държавната горска територия.