Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

30 януари 2018 г.

Президентът Доналд Тръмп произнесе първата си годишна реч "За състоянието на съюза".


”Святата” република на Радев

Президентът Радев продължава да бомбардира публиката с думи, които тя иска да чуе.