Кръстосан огънЗа опазването на гражданските права в ЕС

Пред заплахата от тероризма ЕС избра не да даде сигурност на гражданите, за да използват те правата си, а ограничаване на правата, за да има сигурност. Много държави от ЕС превръщат извънредните мерки в обичайни, като същевременно липсва единно тълкувание на определението "тероризъм".
- Амнести интернешънъл -
Основните права не са и никога не трябва да бъдат жертвани в борбата на ЕС с тероризма. Те са основната цел на терористите. Одобрените мерки за сигурност в ЕС не ограничават стандартите за защита на основните права и това трябва да остане така и занапред. Основните права са в същността на ЕС. - Европейска комисия -

8%
гласували: 26
92%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.


”Щом Русия се гневи, значи ѝ е по-трудно да ни нападне”

Литва пази трагични спомени за престъпленията на германския Вермахт след 1941 г. Отношението към Германия дълго време беше нееднозначно.