Кръстосан огънЗа новия план за управление на Националния парк "Пирин"

Проектът действително многократно е връщан. Правени са обществени обсъждания след едномесечни дни на отворените врати. Категорично не е вярно, че в момента се създава нов проблем. В самото решиение точка 1 на страница 11 е описано изрично, че всички инвестиционни намерения на територията на парка, трябва да бъдат подлагани на процедурите по преценка за ОВОС и за екологична оценка.
- Мариела Начева
заместник-министър на околната среда и водите -
Имаме доста сериозни аргументи за протести! Меко ще се изразя, за мен госпожа зам.-министърката или не е добре запозната с проекта за актуализация на плана или просто избира да заобиколи истината. Няколко факта искам да кажа! Първо, да се обяснява, че това е завършек на процедура и е нещо така между другото - решението за пренебрегване на необходимата екологична, оценка не е вярно. - Вера Стаевска
еколог от "Зелени закони" -

59%
гласували: 94
41%

Цялата хронологияХРОНОЛОГИЯ

29 септември 2016

Общинските съветници на Стара Загора приеха предложението на кмета Живко Тодоров да бъде направен нов устройствен план за максимално запазване на растителността в парк "Бедечка" и да се спре застрояването.


Борисов: Поправете пътищата, да има полицаи в малките селища

Премиерът Борисов свика оперативно заседание за битовата престъпност и пътната мрежа в края на зимния сезон.