Тестване на персонала на детските градини във Варна започва на 8 февруари - понеделник, съобщават от дирекция "Здравеопазване" към Община Варна.

Ще бъдат обхванати 736 души от общо 1599, тъй като на тест подлежат само лица, които не са боледували от COVID-19.

Съгласно указанията на МЗ и РЗИ-Варна скринингът на педагогическия и непедагогически персонал ще се осъществява в част от здравните кабинети на детските градини. Изпратени са указания на медицинските специалисти за извършване на антигенния тест, създадена е необходимата организация за спазване на всички противоепидемични мерки