Започна работа по рехабилитация на по-малките улици във Варна. Възложени за изпълнение са ремонти в петте района в града, с цел отстраняване на проблемни участъци по пътните артерии, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".

В район "Приморски" са планирани ремонти по над 80 пътни отсечки, част от които са в районите на Цветния квартал, "Левски", Евксиноград, местност Ален мак, "Виница", ул. "Подвис", ул. "Джеймс Баучер", ул. "Цар Асен", "Емине", ул. "Карамфил", ул. "Янко Славчев", ул. "Петър Попов" и ул. "Боян Бъчваров" и други.

Рехабилитация на пътната инфраструктура се извършва в район "Одесос", където са възложени за изпълнение около 11 000 квадратни метра, а дейностите предстоят по улиците "Кракра", локалното платно на бул."Владислав Варненчик" - между ул. "Патриарх Евтимий" и бул. "Васил Левски", ул. "Цар Асен", "Дрин" и "Тодор Влайков" и "Бачо Киро". Възложени за текущ ремонт са и тротоарни настилки.

В район "Младост" ремонтни дейности предстоят по над 30 улици - ул. "Перла", ул. "Акад. И. Курчатов", ул. "Козница", ул. "Банат", ул. "Ботевградски проход". В район "Аспарухово" е предвиден ремонт на стълбищата по ул. "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Чонгора", "Манастирска"- към "Народни будители" и ул. "Камчия", както и ремонт на тротоари.

В район "Владислав Варненчик" са възложени за изпълнение общо 5775 квадратни метра. По-големите ремонти дейности са предвидени по улиците "Асен Разцветников", "Димитър Пешев", "Атанас Москов", ул. "Нептун", ул. "Боян Илиев", ул. "Янко Мустаков" и други.

Ремонтни дейности на улиците ще бъдат извършени и в петте населени места - Константиново, Звездица, Каменар, Тополи и Казашко.