Започна ремонта на Морската градина във Варна. Някои от пешеходните алеи са затворени. На първо време предстои изграждането на нови подпорни стени.

Според инж. Николай Пашов, изпълнителен директор на фирмата, спечелила конкурса за обновяване на Морската градина на Варна, общата площ на зоните, които ще се ремонтират е около 48 декара. Сред тях са зелени площи, които са предвидени за благоустрояване и озеленяване, алеи, които ще се преасфалтират, а част от тях ще се превърнат и във велоалея.

Проектът включва още укрепителни дейности на части от подпорните стени над Алея първа, както и реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др.

Ще бъде направен анализ на историческото развитие на всяка една зона и възможности за възстановяване на функцията и визията от първоначалния им образ. Mакетът на Черно море ще се възстанови в оригиналния му вид като е предвидена нова дренажна система. В момента там при листопад се запушват съществуващите отводнителни канали, уточни инж. Пашов по БНТ.

"Розариумът е следващата зона - това е зоната между Пантеона и зоопарка. Там ще бъдат възстановени розовите насаждения, кътовете за отдих, водните огледала и всичко, което е било в първоначалния вид", обясни зам.кметът на Варна Христо Иванов.

За зелената площ под Пантеона е предвидена подмяна на тревната площ и оформяне на цветни градини, така че зоната да се обособи за разходка и почивка. Алпинеумът и любимото на варненци Мостче на желанията също ще бъдат благоустроени.

Инж. Пашов уверява, че реконструкцията ще се направи с подходящи материали, които да отговарят на първоначалния облик на пространството. Самото мостче ще бъде изградено от стоманени елементи, с нова подова дървена конструкция и парапет от лиственица. Предвиденият гаранционен срок на всички конструкции е 10 години, за настилките - 4.