Навършват 139 години от създаването на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Пред централния вход на Училището по повод празника се проведе церемония с посрещане на бойното знаме, посрещане на Старшия началник и поздравително слово на Началника на Училището.

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждават като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

Традициите в българското морско образование датират от 1881 г., когато се открива Морското училище - първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.

От 3.12.1904 г. то е вече Машинно училище при флота - средно техническо училище за обучение на механици за военния и гражданския флот, държавните железници, въздухоплаването и др.

През 1942 г. се преобразува във Военноморско на Негово Величество училище, с шестгодишен гимназиален и висш курс на обучение: във Висшия навигационен отдел се подготвят специалисти с висше специално морско образование, а във Висшия технически отдел (от 1943 г.) - и кадри с висше специално морско техническо образование.

През 1949 г. приемникът на българската морскообразователна традиция става Народно военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", а от 1956 г. му е даден статут на висше инженерно морско учебно заведение и неговото име е Висше народно военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

От 1991 г. името на учебното заведение е Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров".

Понастоящем ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и висококвалифицирани преподаватели за осигуряване на подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване и на кадри с висше образование за морската индустрия.

Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.