Статистиката показва, че варненци са сред най-дълголетните жители на България, но продължителността на живота в област Варна, намалява, съобщава Varna24.bg.

Очакваната средна продължителност на живота на населението в област Варна, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 74,2 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0,6 години по-висока от средната за страната - 73,6 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (75,5), София (столица) (74,9) и Благоевград (74,3), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (70,5) и Монтана (70,6 години).

 

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 70,8 години, докато при жените е с 6,9 години по-висока - 77,7 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

Спрямо 2011 през 2021 г. средната продължителност на живота в област Варна намалява с 0.2 години. При мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0,4 години, докато при жените тя остава непроменена. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периодите 2013 - 2015 г. и 2014 - 2016 г. - 7,0 години, а най-малка в периода 2010 - 2012 г. - 6,3 години в полза на жените.