През миналата година има увеличение на постъпилите дела във Варненския окръжен съд в сравнение с предходните години, когато е отчетена тенденция за намалението им. Това съобщи днес при представяне на отчета за работата на съда през 2017 година председателят му Марин Маринов.

Най-голямото увеличение на постъпилите дела е в Гражданското отделение на съда, където са образувани 2856 дела или с около 300 повече в сравнение с предходната година. Увеличение има на облигационните спорове на второинстанционно производство най-вече между доставчика на електроенергия и потребителите, обясни Росица Станчева - ръководител на отделението. През отчетния период има увеличение на исковите молби за допускане на осиновяване.

В Търговското отделение на съда през 2017 година са образувани 80 дела по несъстоятелност, но няма стратегически предприятия от региона с открито такова производство, отчете ръководителят на отделението Мария Терзийска. В Наказателното отделение на съда са постъпили 1555, а свършени са 1540 дела. Общо 66 са отложените дела за събиране на нови доказателства, а основната причина за това е все по-голямото намаление на експертите от различни специалности в съдебната система, като този проблем не е само за Варна, а и за страната, обясни ръководителят на Наказателното отделение Иваничка Славкова.

Ръководството на съда отново изтъкна необходимостта от изграждането на нова съдебна палата във Варна.