Фирма във варненското село Приселци, община Аврен, е един от основните доставчици на оборудване за италианските заводи. Предприятието е без аналог у нас, тъй като дейността му е много специфична, съобщиха от Областния информационен център-Варна.

Вече над 30 години "КОАТТЕХ" ООД снабдява цехове с инсталации за прахово боядисване, съоръжения за предварителна обработка на метали и електрически и газови пещи и сушилни. Компанията оборудва фабрики у нас и изнася продукцията си в Сърбия, Украйна и Македония. Основният й партньор обаче е Италия.

"Нашият бизнес е по-нестандартен и на практика ние нямаме конкуренция в България. Тук има представители на чужди фирми - германски, американски, швейцарски. Те са ни конкуренция, но ние работим с тях партньорски", заяви Петър Петров - началник цех в предприятието.

За да повиши експортния си потенциал, компанията се е снабдила с високотехнологично оборудване за заваряване и разкрояване на пластмаса. То е доставено по проект с финансовата подкрепа на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Инвестицията е в размер на 265 087 лв.

Новата техника за обработка на детайли от метал и полимерни плочи и оборудването за заваряване на височина значително са подобрили и оптимизирали производствения процес, увери Петър Петров. Машините гарантират прецизност и точност, а отпадъците са сведени до минимум. Капацитетът на работа е повишен няколко пъти. Няма отделяне на вредни вещества от работния процес. Като краен резултат се получава продукт с много добро качество и външен вид. С всяка от новите машини работят по двама души, които са обучени за целта.

Във фирмата няма текучество на кадри. Всички получават заплатите си редовно, въпреки пандемията, а процесът на работа не е прекъсван.