Близо 557 милиона лева ще бъде бюджетът на Варна през тази година. Това каза днес кметът на града Иван Портних. По думите му основните приоритети ще бъдат реализацията на инициативата "Варна - град на знанието", икономическото развитие и естетизацията на градската среда.

"Въпреки породената от пандемията криза, общината приключи 2020 г. без неразплатени задължения и с двойно потвърден стабилен кредитен рейтинг4, посочи Портних. По думите му това е мотивирало екипа му да състави антикризисен бюджет, без да се повишават местните налози.

Най-много средства са заложени за системата на образованието - 184, 79 милиона лева, като сумата е по-голяма с над 30 милиона в сравнение с миналата година. По-големи са бюджетите и за здравеопазването и социалните дейности. Планираното финансиране за здравната система е малко над 26,3 милиона лева. Системата на социалните дейности ще получи близо 22 милиона лева от бюджета. За капиталовата програма на Варна са планирани близо 181,5 милиона лева, повече от 60 милиона от които ще бъдат осигурени по оперативните програми.

За да бъдат обезпечени изцяло приоритетите, общината планира да тегли 80 милиона лева заем. Средствата ще бъдат насочени към облагородяване на междублокови пространства, основни ремонти на улици и дофинансиране на проекта за строеж на образователни обекти, сред които три нови училища.