Окръжната прокуратура във Варна осъди постигна осъдителна присъда за управител на фирма, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери.  В съкратено съдебно следствие днес съдът му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, чието изтърпяване е било отложено с 4-годишен изпитателен срок.

54-годишният Цветан Цв., който е с висше икономическо образование, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 68 075 лева, като потвърдил неистина в подадени справки-декларации и съставил и използвал документ с невярно съдържание - дневници за покупки към тях, при представяне на информация пред органите по приходите на ТД НАП във Варна.

Така успявал да приспада неследващ се за управляваното от него дружество "Хоумър" ООД данъчен кредит в периода от 14 септември 2012 до 14 януари 2013 г. и от 14 ноември 2013 г. до 14 януари 2014 г.

Фирма "Хоумър" ООД била регистрирана по ЗДДС през 2012 г. , като подсъдимият притежавал мажоритарен дял. Дружеството реално не е развивало търговска дейност, не е притежавало собственост, офис, складове, не е наемало работници.

Чрез "Хоумър" ООД подсъдимият управител имитирал търговска дейност, която документално оформял чрез изготвяне или използване на издадени от различни фирми първични и други счетоводни документи - фактури, касови бонове, които да удостоверяват плащането на услуга, дейност или доставка. Цветан Цв. извършвал счетоводно обслужване срещу заплащане и по устна договорка на различни фирми. Ежемесечно обслужваните от него дружества представяли фактури с цел осчетоводяването им. Така успявал да се снабди и разполагал с номера на фактури и съответните стойности, които използвал при изготвянето на дневниците за фиктивните сделки, осчетоводявани от "Хоумър" ООД .

Делото срещу Цветан Цв. съдържа 17 тома документи, доказващи престъпната му дейност. Присъдата на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд.