30 ученици от Средно училище "Гео Милев" във Варна участват в иновативна обучителна програма по медийна грамотност. Програмата е в рамките на проект: "Повишаване на медийната грамотност и предприемаческите нагласи сред младежите".

Съществена част от обучението са поредицата от срещи с варненски журналисти. Целта на проекта е да се изградят умения за критично мислене и повишаване на медийната грамотност сред учениците.

Младите хора са най-уязвими сред потребителите на медийно съдържание от претоварване с информация, влиянието на фалшиви новини и кибертормоза. От друга страна развитието на информационните технологии предопределя възникването на нови професии, свързани с различни форми на предприемачество.

Уменията за критично мислене са свързани със способността да се анализира, оценява и прилага информация. Водещи експерти и професионалисти учат младите хора как се създава медийно съдържание, как да различават фалшивите новини и да не попадат в капана на пропагандата. Младежите имат възможност да влязат в ролята на водещи, да четата новини, да научат за тънкостите в подбора, представянето и поднасянето на информация.

В резултат на проекта е създаден Наръчник по медийна грамотност. Той ще достигне до 200 младежи от Варна и ще бъде достъпен онлайн, като нов образователен ресурс. Всички ученици преминали успешно специализираното обучение по медийна грамотност ще получат сертификати за придобитите знания и компетенции.

Създадената иновативна обучителна програма по медийна грамотност ще се разпространява свободно в подкрепа на други ученици от средни училища във Варна.