Върховният административен съд отмени забраната за влизане с коли в Морската градина във Варна.

В мотивите си Върховният административен съд сочи, че от представените по делото доказателства се установява, че е започнала процедура по одобряване на общ административен акт, а именно: промени (актуализация) в Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна, но процедурата не е приключила и няма издаден административен акт.

Така контролиращите нямат административно или законово основание да проверяват и наказват нарушители.

Забраната за влизане с коли в Морската градина във Варна влезе в сила през лятото, след като кола блъсна и уби дете в парка. Тогава от Общината обясняваха, че няколко пъти са издавали заповеди, с които влизането се забранява. Собственици на частни терени в Морската градина обаче обжалвали и съдът отменял ограниченията.

Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.