Общинският съвет приет бюджета на Варна за тази година. В негова подкрепа гласуваха 32 съветници, 12 бяха "против", а един гласува "въздържал се", предаде БТА. 

Макрорамката на бюджета на общината е близо 791,4 млн. лева. 320,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите над 422 млн. лева - от приходи от местни данъци и такси.

Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 48,7 млн. лева. Отново най-много средства са заделени за образование. Те са 239,5 млн. лева и бележат ръст с 37,2 млн. лева спрямо първоначалния бюджет за миналата година. В план-сметката е заложено увеличението на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15 процента и на непедагогическия персонал - средно с 10 на сто.

Почти по всички функции има ръст на средствата, при това без повишаване на местните данъци и такси. Бюджетът за здравеопазване е с 6,5 млн. лева повече първоначалния за 2022 г. и възлиза на 36,5 млн. лева. Малко над 46,8 млн. лева са средствата за социални дейности.

През 2023 г. за благоустрояване и комунални дейности, както и за опазване на околната среда са планирани 256,2 млн. лева, с 76 млн. лева повече спрямо предходната година. Увеличение има и на бюджета за спорт и култура. Той е в размер на 30,5 млн. лева и бележи ръст с 4 млн. лева в сравнение с 2022 г.

Капиталовата програма е в размер на 265 млн. лева, като 226,6 млн. лева са осигурени от бюджета, а останалите 38,4 млн. лева - по европейски програми. Голяма част от проектите вече се изпълняват. Работи се по стартирането на нови, свързани основно с облагородяване на междублоковите пространства и изграждането на детски площадки.

Кметът Иван Портних: Две години Варна работи с осакатени бюджети

Кметът на Варна Иван Портних благодари на общинските съветници подкрепили бюджета, "въпреки че почти сме на финала на годината". Според него това е било важно, "защото, макар и с огромно закъснение, можем да изпълняваме проектите за развитие на града".

"И когато ме попитат дали ремонтите са предизборни - това е отговорът. Две години Варна е принудена да работи с осакатени бюджети - и заради огромното закъснение на държавните бюджети, и заради областният управител на "Промяната", който блокира общинския бюджет в съда и така спря много от градските проекти", допълни кметът.

Той отговори и на редица въпроси, поставени от общинските съветници. Относно подлеза до спирка "Борсата" стана ясно, че само през септември в този подлез три пъти е извършена подмяна на кабел и три пъти той бива откраднат. Решението за справянето с този вандализъм е изграждане на видеонаблюдение - на подлези, надлези, както и около точките, където са разположени контейнерите за смет. Само така резултатите ще бъдат ясни и бързи.

В Професионалната техническа гимназия е намерено временно решение за ползване на двора. Подобен казус е бил решен преди време и с училище "Стоян Михайловски" в "Кайсиева градина". В момента е в процедура изграждането на нови игрища в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов". Целта е през деня съоръженията да се ползват от учениците, а във вечерните часове и през почивните дни - от гражданите, коментира кметът.