Новият административен ръководител на Окръжната прокуратура във Варна Красимир Конов подписа акта за встъпване в длъжност, който му връчи апелативният прокурор Владимир Чавдаров с пожелание за успешна работа през целия мандат.

Изпълняващият до момента функциите на окръжен прокурор на Варна Радослав Лазаров приветства новия административен ръководител и му пожела да продължи постигнатото, предаде БНР.

Новият административен ръководител на Окръжната прокуратура във Варна Красимир Конов бе избран с девет гласа "за" от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет миналата седмица. Той е с над 21 години юридически стаж, а в съдебната система работи от 1999 г., когато започва работа като следовател. От 2000 г. е прокурор в Районната прокуратура във Варна. От 2005 г. до момента е бил последователно прокурор и заместник-окръжен прокурор в Окръжната прокуратура, както и изпълняващ функциите районен прокурор на Варна. Две години - от 2010 до 2012 г., е бил командирован в Апелативната прокуратура.